съвършено

нар. - съвсем, напълно, изцяло, всецяло, основно, из корен, досущ, подробно, детайлно, буквално, дословно, докрай, еднакво, дибидюс
нар. - абсолютно, безусловно, неограничено
нар. - във всяко отношение
нар. - извънредно, крайно
нар. - пълно, цялостно, окончателно

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • съвършено владеене — словосъч. изкуство, майсторство, умение …   Български синонимен речник

  • всеконечне —   съвършено …   Църковнославянски речник

  • всяко —   съвършено; съвсем; изцяло …   Църковнославянски речник

  • отнюд —   съвършено; съвсем не …   Църковнославянски речник

  • абсолютно — прил. безусловно, съвършено, неограничено, решително нар. напълно, всецяло, съвсем, направо, досущ …   Български синонимен речник

  • безусловно — нар. абсолютно, напълно, съвършено, неограничено нар. буквално, точно, безпрекословно нар. направо нар. изцяло, безрезервно …   Български синонимен речник

  • във всяко отношение — словосъч. напълно, съвършено …   Български синонимен речник

  • извънредно — нар. извънмерно, прекомерно, много, твърде нар. изключително, необикновено, особено, рядко нар. забележително, удивително, ужасно, във висша степен нар. крайно нар. неизмеримо нар. напълно, безкрайно, прекалено …   Български синонимен речник

  • изкуство — същ. умение, опитност, вещина, сръчност, майсторство, майстория, способност, талант, похватност, ловкост, знание, леснота, майсторлък, мурафет същ. трик същ. съвършено владеене същ. изобретателност …   Български синонимен речник

  • крайно — нар. извънредно, изключително, много нар. силно, високо нар. напълно, съвършено нар. съвсем …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.